KATASTAR, ZEMLJIŠNE KNJIGE I ARKOD - Online

Poštovani posjetitelji,

Svrha ovog portala je da na što jednostavniji način pokuša pomoći građanima u rješavanju njihovih problema sa identifikacije zemljišnih parcela i reguliranjem prava na njima. Takav sustav je preduvjet za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju...

Sastavni dijelovi ovog portala su preglednik zemljišnih knjiga (grutovnica) kao i preglednik katastarskih podataka uključujući i grafički dio (Arkod).

KATASTAR      *      GRUNTOVNICA       *      ARKOD MAP NOVO !!!
 *  Klikni na linkove za online pregled katastra, gruntovnice ili grafičke karte (Arkod)


Općenito o katastru i gruntovnici
Poput mnogih srednjoeuropskih zemalja i hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima utemeljen je na dva registra. Arkod je novi sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

Linkovi:
1. Katastar
2. Zemljišna knjiga (gruntovnica)
3. Arkod Karte online
 NOVO !!!

Katastar
Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica. Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.
Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.

Zemljišne knjige
Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere.

Arkod
Arkod se uspostavlja i vodi za čitavo područje Republike Hrvatske.
Arkod će poljoprivrednicima omogućiti lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za poticaje.
Do ulaska u Europsku Uniju, Upisnik poljoprivrednih gospodarstava će i dalje biti temeljna evidencija koju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koristi za dodjelu poticaja.
Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima su poljoprivrednici upisani u Upisnik (uz prethodnu najavu i poziv iz Agencije) te lokalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije.
Upis u ARKOD je besplatan. Samo upisom u ARKOD poljoprivrednici će moći ostvariti pravo na poticaje nakon ulaska u Europsku Uniju.

Popularni Blogovi