KATASTAR, ZEMLJIŠNE KNJIGE I ARKOD - Online

Poštovani posjetitelji,

Svrha ovog portala je da na što jednostavniji način pokuša pomoći građanima u rješavanju njihovih problema sa identifikacije zemljišnih parcela i reguliranjem prava na njima. Takav sustav je preduvjet za dobivanje poticaja Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju...

Sastavni dijelovi ovog portala su preglednik zemljišnih knjiga (grutovnica) kao i preglednik katastarskih podataka uključujući i grafički dio (Arkod).

GEOPORTAL  /  KATASTAR  /  UREĐENA ZEMLJA  /  ARKOD
 *  Klikni na linkove za online pregled katastra, gruntovnice ili grafičke karte (Arkod)


Općenito o katastru i gruntovnici
Poput mnogih srednjoeuropskih zemalja i hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima utemeljen je na dva registra. Arkod je novi sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

Linkovi:

  1. GEOPORTAL  
  2. KATASTAR  
  3. UREĐENA ZEMLJA  
  4. ARKOD 

Katastar
Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica. Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.
Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.

Zemljišne knjige
Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere.

Arkod
Arkod se uspostavlja i vodi za čitavo područje Republike Hrvatske.
Arkod će poljoprivrednicima omogućiti lakši i jednostavniji način podnošenja zahtjeva za poticaje.
Do ulaska u Europsku Uniju, Upisnik poljoprivrednih gospodarstava će i dalje biti temeljna evidencija koju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koristi za dodjelu poticaja.
Upis u ARKOD obavlja se u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u kojima su poljoprivrednici upisani u Upisnik (uz prethodnu najavu i poziv iz Agencije) te lokalnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije.
Upis u ARKOD je besplatan. Samo upisom u ARKOD poljoprivrednici će moći ostvariti pravo na poticaje nakon ulaska u Europsku Uniju.
NAPOMENA: Svi podaci koje je moguće pronaći na ovim stranicama su isključivo informativnog karaktera te autor stranica ni na koji način ne odgovara za moguću štetu nastalu njihovom primjenom. 
P.S. Ako Van se sviđa naš web, podržite nas tako da pogledate neku od Vama zanimljivih reklama.

Popularni Blogovi